Dziedzictwo Kresów: kultura, narody, wyznania

Historia

Informacje

Kolejny tom Dziedzictwo Kresów: kultura, narody, wyznania obejmuje szerokie spektrum problematyki związanej z Kresami Rzeczypospolitej. Zawarte w nim artykuły omawiają podjęte, zróżnicowane zagadnienia w sposób interesujący, w oparciu o źródła i opracowania. Co warte podkreślenia i...

Cena: 29,25
Dostępność: dostępny do tygodnia