Kościół i jego wierni

Historia

Informacje

hotel mazowieckie

Prezentowany tom zawiera studium szeroko rozumianych postaw religijnych mieszkańców Nysy - jednego z ważniejszych ośrodków miejskich na późnośredniowiecznym hotel mazowieckie Śląsku. Geneza i funkcjonowanie wszystkich instytucji kościelnych w mieście stanowi tu tło dla rozważań na temat relacji...

Cena: 50,15
Dostępność: dostępny do tygodnia