Kultura-media-etyka. Monografie . Tom X

Literatura faktu, reportaż

Informacje

Monografia \"Kultura-media-etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej\" wychodzi naprzeciw złożonym problemom współczesnej cywilizacji, coraz częściej określanej mianem \"społeczeństwa informacyjnego\", \"społeczeństwa opartego na wiedzy\" czy...

Cena: 39,95
Dostępność: dostępny do tygodnia