Notatki z lekcji. Chemia organiczna węglowodory

Podręczniki

Informacje

Domy opieki w łódzkim

Każdy temat jest opracowany w formie konspektu składającego się z punktów i podpunktów zawierających te treści, które uczeń powinien zapamiętać Domy opieki w łódzkim z lekcji. Pozwoli to znacznie skrócić czas przeznaczony na robienie notatek podczas zajęć - uczeń jedynie uzupełni konspekt o informacje...

Cena: 10,90
Dostępność: dostępny do tygodnia