Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901-1914)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorzy zgromadzili ważny i w zasadniczym zarysie nieznany dotąd badaczom materiał źródłowy. Sprawozdania szefów Warszawskiego Komitetu Cenzury (od 1906 r. Warszawskiego Komitetu ds. Druku), podobnie jak odrębnego cenzora łódzkiego (od 1906 r. samodzielnego inspektora ds. druku),...

Cena: 22,75
Dostępność: dostępny od ręki