Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej. Wybrane zagadnienia

E-książki

Informacje

Serwis lokalizatorów Radiodetection

Rewolucja przemysłowa i towarzyszące jej zmiany ekonomiczno-społeczne dotarły na tereny Królestwa Polskiego w pierwszych dekadach XIX w. Szybko Serwis lokalizatorów Radiodetection urbanizujące się obszary ziemi łódzkiej zasilane były ludnością polską, niemiecką, rosyjską i w znacznym stopniu, żydowską. Zmieniał...

Cena: 17,28
Dostępność: sprawdź w sklepie