Słownik gwar Lubelszczyzny, Tom 3: Świat zwierząt

Książki naukowe i popularnonaukowe

Tom III zatytułowany "Świat zwierząt" jest kolejną częścią opracowania kilkutomowego o wymiarze regionalnym, łączącego wymogi słownika https://podkwadratem.pl/ wewnątrzdialektalnego i międzydialektalnego, ze wspólnym modelem hasła słownikowego i sposobem wykorzystania wypowiedzi gwarowych mieszkańców wsi...

Mała Panda bawiąca się Figurka, Jak z Almodovara, Gazeta Wyborcza - Toruń 120/2017, Przegląd Sportowy 231/2013, Matka : scena dramatyczna, Gazeta Wyborcza - Wrocław 118/2010, 13 po 13. Subiektywny remanent kina, Piosenki i zabawy edukacyjne na Bum Bum Rurki, Strefa Komiksu 32, Miś brelok - Monika, Bajki arabskie nie tylko dla dorosłych, Zamówienia sektorowe. Komentarz, Tonka Town Parker z akcesoriami, Niemieckie miejsca zagłady w Polsce wersja hiszpańska, Gazeta Wyborcza - Olsztyn 162/2010, Gazeta Wyborcza - Częstochowa 26/2011, Geografia 1/1 podr z ćw. dla GIM specjalnego WSIP, Sweden 1985 (DVD), Miłość do trawy, Przy mrowisku
Homepage