Słownik gwar Lubelszczyzny, Tom 3: Świat zwierząt

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

podłogi z drewna białystok

Tom III zatytułowany \"Świat zwierząt\" jest kolejną częścią opracowania kilkutomowego o wymiarze regionalnym, łączącego wymogi słownika podłogi z drewna białystok wewnątrzdialektalnego i międzydialektalnego, ze wspólnym modelem hasła słownikowego i sposobem wykorzystania wypowiedzi gwarowych mieszkańców wsi...

Cena: 56,45
Dostępność: dostępny od ręki